Display the formtemplate version on the InfoPath 2007 form

To display the form version on the InfoPath 2007 form add an expression box control to the form. Copy and past the following code in the Xpath box.

substring-before(substring-after(/processing-instruction()[local-name(.) = "mso-infoPathSolution"], 'solutionVersion="'), '"')

11 Proef in Infopath

Een validatie van een BSN in infopath. Bij het invullen van een BSN is het wenselijk dat direct aangegeven kan worden of het ingevoerde nummer een geldig BSN is.

De formule die hiervoor gebruik wordt is:

(9 * substring(., 1, 1) + 8 * substring(., 2, 1) + 7 * substring(., 3, 1) + 6 * substring(., 4, 1) + 5 * substring(., 5, 1) + 4 * substring(., 6, 1) + 3 * substring(., 7, 1) + 2 * substring(., 8, 1) – 1 * substring(., 9, 1)) mod 11 != 0

Hieronder leg ik aan de hand van voorbeelden uit hoe deze is te gebruiken in een Infopath formulier.

Open de eigenschappen van een tekstveld:
 

Klik op gegevensvalidatie:

E
n kies Toevoegen

Kies vervolgens bij Als deze voorwaarde waar is: voor De expressie

En plak hier de formule uit het voorbeeld

Vul bij Scherminfo in: Geen geldig BSN

Klik 3 x op OK

Klaar!

How to change the status of the Infopath logo

How to change the status of the logo

By default, the logo is turned on after you install the hotfix. To change the status that the logo has when you view a form in a browser window, do one of the following on the server that is running Forms Server 2007:

  • To turn off the logo, run the following SQL script.
    stsadm -o setformsserviceproperty -pn AllowBranding -pv false

  • To turn on the logo, run the following SQL script.
    stsadm -o setformsserviceproperty -pn AllowBranding -pv true

  • To determine whether the logo is turned on or whether the logo is turned off, run the following SQL script.
  • stsadm -o getformsserviceproperty -pn AllowBranding