11 Proef in Infopath

Een val­i­datie van een BSN in infopath. Bij het invullen van een BSN is het wenselijk dat direct aangegeven kan wor­den of het ingevo­erde num­mer een geldig BSN is.

De for­mule die hier­voor gebruik wordt is:

(9 * sub­string(., 1, 1) + 8 * sub­string(., 2, 1) + 7 * sub­string(., 3, 1) + 6 * sub­string(., 4, 1) + 5 * sub­string(., 5, 1) + 4 * sub­string(., 6, 1) + 3 * sub­string(., 7, 1) + 2 * sub­string(., 8, 1) — 1 * sub­string(., 9, 1)) mod 11 != 0

Hieron­der leg ik aan de hand van voor­beelden uit hoe deze is te gebruiken in een Infopath for­muli­er.

Open de eigen­schap­pen van een tek­stveld:
 

Klik op gegevensval­i­datie:

E
n kies Toevoe­gen

Kies ver­vol­gens bij Als deze voor­waarde waar is: voor De expressie

En plak hier de for­mule uit het voor­beeld

Vul bij Scher­min­fo in: Geen geldig BSN

Klik 3 x op OK

Klaar!